Tag Archives: in tờ rơi giá rẻ

Báo giá in tờ rơi giá rẻ

No Comments 765 Views0

BẢNG IN GIÁ TỜ RƠI 20×20

Tờ rơi 20×20 – Giấy C100 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C100gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế gấp dôi thành phẩm 10×20

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.370 1.185.000
1.000 1.280 1.280.000
2.000 796 1.592.000
3.000 600 1.800.000
4.000 527 2.108.000
5.000 483 2.415.000
6.000 450 2.700.000
7.000 428 2.996.000
8.000 403 3.224.000
9.000 384 3.456.000
10.000 368 3.680.000

 

Tờ rơi 20×20 – Giấy C120 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C120gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế gấp dôi thành phẩm 10×20

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.410 1.205.000
1.000 1.313 1.313.000
2.000 825 1.650.000
3.000 627 1.881.000
4.000 554 2.216.000
5.000 510 2.550.000
6.000 477 2.862.000
7.000 457 3.199.000
8.000 431 3.448.000
9.000 412 3.708.000
10.000 396 3.960.000

 

Tờ rơi 20×20 – Giấy C150 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C150gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế gấp dôi thành phẩm 10×20

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.460 1.230.000
1.000 1.362 1.362.000
2.000 870 1.740.000
3.000 670 2.010.000
4.000 595 2.380.000
5.000 550 2.750.000
6.000 518 3.108.000
7.000 500 3.500.000
8.000 474 3.792.000
9.000 454 4.086.000
10.000 438 4.380.000

 

Tờ rơi 20×20 – Giấy C200 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C200gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế 1 gân ở giữa.

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.566 1.283.000
1.000 1.448 1.448.000
2.000 949 1.898.000
3.000 743 2.229.000
4.000 668 2.672.000
5.000 930 4.650.000
6.000 600 3.600.000
7.000 587 4.109.000
8.000 560 4.480.000
9.000 540 4.860.000
10.000 524 5.240.000

 

Tờ rơi 20×20 – Giấy C250 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C250gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế 1 gân ở giữa.

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.666 1.330.000
1.000 1.533 1.533.000
2.000 1.027 2.054.000
3.000 816 2.448.000
4.000 740 2.960.000
5.000 700 3.500.000
6.000 673 4.038.000
7.000 662 4.634.000
8.000 635 5.080.000
9.000 614 5.526.000
10.000 597 5.970.000

 

Tờ rơi 20×20 – Giấy C300 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C250gr.

Kích thước: 20×20 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 20×20

Bế 1 gân ở giữa.

(Cán bóng + thêm 114đ/1 mặt. Cán mờ +150đ/1 mặt)

500 2.770 1.385.000
1.000 1.620 1.620.000
2.000 1.106 2.212.000
3.000 890 2.670.000
4.000 813 3.252.000
5.000 773 3.865.000
6.000 745 4.470.000
7.000 738 5.166.000
8.000 710 5.680.000
9.000 688 6.192.000
10.000 670 6.700.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI 10×21

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C100 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C100gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 1.920 960.000
1.000 995 995.000
2.000 530 1.060.000
3.000 382 1.146.000
4.000 312 1.248.000
5.000 272 1.360.000
6.000 250 1.500.000
7.000 230 1.610.000
8.000 215 1.720.000
9.000 205 1.845.000
10.000 196 1.960.000

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C120 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C120gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 2.010 1.005.000
1.000 1.042 1.042.000
2.000 560 1.120.000
3.000 406 1.218.000
4.000 334 1.336.000
5.000 292 1.460.000
6.000 268 1.608.000
7.000 248 1.736.000
8.000 232 1.856.000
9.000 220 1.980.000
10.000 212 2.120.000

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C150 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C150gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 2.050 1.025.000
1.000 1.074 1.074.000
2.000 586 1.172.000
3.000 430 1.290.000
4.000 357 1.428.000
5.000 314 1.570.000
6.000 289 1.734.000
7.000 269 1.883.000
8.000 253 2.024.000
9.000 242 2.178.000
10.000 233 2.330.000

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C200 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C200 gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 2.130 1.065.000
1.000 1.130 1.130.000
2.000 630 1.260.000
3.000 471 1.413.000
4.000 396 1.584.000
5.000 353 1.765.000
6.000 327 1.962.000
7.000 306 2.142.000
8.000 290 2.320.000
9.000 278 2.502.000
10.000 270 2.700.000

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C250 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C250 gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 2.200 1.100.000
1.000 1.185 1.185.000
2.000 675 1.350.000
3.000 512 1.536.000
4.000 435 1.740.000
5.000 390 1.950.000
6.000 365 2.190.000
7.000 345 2.415.000
8.000 327 2.616.000
9.000 315 2.835.000
10.000 306 3.060.000

 

Tờ rơi 10×21 – Giấy C300 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C300 gr.

Kích thước: 10×21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm 10×21

(Cán bóng + thêm  60đ/1 mặt. Cán mờ + 70đ/1 mặt)

500 2.280 1.143.000
1.000 1.240 1.240.000
2.000 720 1.440.000
3.000 554 1.662.000
4.000 475 1.900.000
5.000 427 2.135.000
6.000 400 2.400.000
7.000 377 2.639.000
8.000 359 2.872.000
9.000 346 3.114.000
10.000 335 3.350.000

 

BÁO GIÁ IN TỞ RƠI A4

Tờ rơi A4 – Giấy C100 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C100 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 2.320 1.160.000
1.000 1.265 1.265.000
2.000 730 1.460.000
3.000 625 1.875.000
4.000 550 2.200.000
5.000 515 2.575.000
6.000 487 2.922.000
7.000 470 3.290.000
8.000 454 3.632.000
9.000 445 4.005.000
10.000 440 4.400.000

 

Tờ rơi A4 – Giấy C120 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C120 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 2.380 1.190.000
1.000 1.312 1.312.000
2.000 844 1.688.000
3.000 665 1.995.000
4.000 593 2.372.000
5.000 557 2.785.000
6.000 527 3.162.000
7.000 510 3.570.000
8.000 495 3.960.000
9.000 487 4.383.000
10.000 480 4.800.000

 

Tờ rơi A4 – Giấy C150 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C150 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 2.468 1.234.000
1.000 1.385 1.385.000
2.000 910 1.820.000
3.000 727 2.181.000
4.000 655 2.620.000
5.000 628 3.140.000
6.000 588 3.528.000
7.000 570 3.990.000
8.000 555 4.440.000
9.000 547 4.923.000
10.000 542 5.420.000

 

Tờ rơi A4 – Giấy C200 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C200 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 2.618 1.309.000
1.000 1.513 1.513.000
2.000 1.029 2.058.000
3.000 837 2.511.000
4.000 763 3.052.000
5.000 725 3.625.000
6.000 695 4.170.000
7.000 677 4.739.000
8.000 660 5.280.000
9.000 652 5.868.000
10.000 647 6.470.000

 

Tờ rơi A4 – Giấy C250 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C250 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 2.760 1.380.000
1.000 1.642 1.642.000
2.000 1.146 2.292.000
3.000 947 2.841.000
4.000 870 3.480.000
5.000 832 4.160.000
6.000 800 4.800.000
7.000 783 5.481.000
8.000 766 6.128.000
9.000 758 6.822.000
10.000 752 7.520.000

 

Tờ rơi A4 – Giấy C300 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C300 gr.

Kích thước:21x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4

(Cán bóng + thêm  175đ/1 mặt. Cán mờ + 210đ/1 mặt)

500 3.530 1.765.000
1.000 2.080 2.080.000
2.000 1.420 2.840.000
3.000 1.157 3.471.000
4.000 1.055 4.220.000
5.000 1.000 5.000.000
6.000 958 5.748.000
7.000 933 6.531.000
8.000 910 7.280.000
9.000 898 8.082.000
10.000 889 8.890.000

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5

 

Tờ rơi A5 – Giấy C100 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C100 gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.080 1.040.000
1.000 1.093 1.093.000
2.000 597 1.194.000
3.000 440 1.320.000
4.000 370 1.480.000
5.000 330 1.650.000
6.000 305 1.830.000
7.000 288 2.016.000
8.000 272 2.176.000
9.000 262 2.358.000
10.000 254 2.540.000

 

Tờ rơi A5 – Giấy C120 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C120 gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.120 1.060.000
1.000 1.120 1.120.000
2.000 620 1.240.000
3.000 465 1.395.000
4.000 392 1.568.000
5.000 352 1.760.000
6.000 327 1.962.000
7.000 308 2.156.000
8.000 292 2.336.000
9.000 282 2.538.000
10.000 275 2.750.000

 

Tờ rơi A5 – Giấy C150 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C150 gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.170 1.085.000
1.000 1.165 1.165.000
2.000 658 1.316.000
3.000 495 1.485.000
4.000 425 1.700.000
5.000 385 1.925.000
6.000 360 2.160.000
7.000 340 2.380.000
8.000 325 2.600.000
9.000 310 2.790.000
10.000 305 3.050.000

 

Tờ rơi A5 – Giấy C200 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C200 gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.270 1.135.000
1.000 1.240 1.240.000
2.000 722 1.444.000
3.000 555 1.665.000
4.000 480 1.920.000
5.000 440 2.200.000
6.000 415 2.490.000
7.000 395 2.765.000
8.000 377 3.016.000
9.000 367 3.303.000
10.000 360 3.600.000

 

Tờ rơi A5 – Giấy C250 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C250 gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.370 1.185.000
1.000 1.313 1.313.000
2.000 786 1.572.000
3.000 613 1.839.000
4.000 537 2.148.000
5.000 495 2.475.000
6.000 469 2.814.000
7.000 448 3.136.000
8.000 430 3.440.000
9.000 420 3.780.000
10.000 412 4.120.000

 

Tờ rơi A5 – Giấy C300 Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chất liệu giấy : Couches

Định lượng giấy: C300gr.

Kích thước:14.8 x 21 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A5

(Cán bóng + thêm  89đ/1 mặt. Cán mờ + 106đ/1 mặt)

500 2.460 1.230.000
1.000 1.390 1.390.000
2.000 862 1.724.000
3.000 772 2.316.000
4.000 667 2.668.000
5.000 605 3.025.000
6.000 568 3.408.000
7.000 538 3.766.000
8.000 515 4.120.000
9.000 497 4.473.000
10.000 483 4.830.000

_______________________________________

MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý CHO BẢNG GIÁ TRÊN NHƯ SAU:

01 Báo giá chưa bao gồm phí thiết kế, chưa gồm VAT.

02 Thời gian áp dụng từ khi khách ký duyệt mẫu.

03 Nếu Quý khách có file thiết kế Quý khách thì sẽ được trừ tiền thiết kế cho tổng đơn hàng.

04 Báo giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành.


Rất mong được hợp tác với Quý khách!

_______________________________________
Công ty TNHH Thiết kế – In Hoàng Vũ
www.inhoangvu.com
5 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0912 53 77 49 – 0947 48 28 82
tk.inhoangvu@gmail.com